موزه اقوام سن پترزبورگ میزبان «ایران زیبا»


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا این نمایشگاه در مراسمی با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و جمعی از شخصیت […]