غارت آثار تاریخی زیرآب با همه گیر شدن غواصی


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر دفتر یونسکو در تهران از وجود سه میلیون کشتی غرق شده و تعداد زیادی محوطه تاریخی […]