ویروس زیکا و المپیک ۲۰۱۶ ریو


ارسال شده توسط:

برزیل یکی از ۵۸ کشوری است که روند انتقال ویروس زیکا از طریق پشه در آن ادامه دارد. پشه ها ناقل […]

تغییر اقلیم و شهری سازی، علل اصلی شیوع ویروس زیکا هستند


ارسال شده توسط:

طی سال های اخیر، این چندمین بار است که یک بیماری بومی، به وسیله پشه ها، مردم را در دیگر نقاط […]