تدابیر امنیتی بی سابقه در فرودگاه باکو


ارسال شده توسط:

تدابیر امنیتی ویژه در فرودگاه بین المللی باکو  از شب گذشته در پی واقعه تروریستی فرودگاه استانبول که به کشته شدن […]

سابقه تاریخی شلوار در ایران باستان


ارسال شده توسط:

در جلسه بررسی تخصصی تن پوش های دوره هخامنشیان و پارتیان تأکید شد که ایرانیان در برخی از پوشش ها همچون […]