ساختار توریسم سبز چگونه طراحی می‌شود؟


ارسال شده توسط:

در شرایطی که جهان در معرض تهدیدات محیط زیستی و بحران منابع تامین انرژی است، توریسم سبز به عنوان راهکاری پایدار […]

ساختار خوشه ای گردشگری


ارسال شده توسط:

با وجود اینکه گردشگری از بزرگ ترین و سریع الرشدترین صنایع جهان است و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه […]

آیا صنعت گردشگری ایران نیازمند تغییر در ساختار سازمانی است؟


ارسال شده توسط:

اما سوال اینجاست تفکیک گردشگری از ساختار سازمانی فعلی و استقلال آن تا چه اندازه می تواند منجر به افزایش بهره […]

اولین پایتخت هخامنشیان با ساختار مسکونی


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیرا هیئت باستان شناسی مشترکی بین فرانسه و ایران در مجموعه پاسارگاد در حال تحقیق و مستندسازی […]