ساخت و سازها در بافت های تاریخی تحت کنترل در می آیند


ارسال شده توسط:

طبق این طرح، کنترلی بر فرآیند ساخت و ساز و حفاظت در این محدوده ها صورت خواهد گرفت. محمدسعید ایزدی در […]

ساخت و سازها در سرای دادرس اهواز هنوز متوقف نشده است


ارسال شده توسط:

یک فعال میراث فرهنگی خوزستان با بیان اینکه ساخت و سازها در سرای تاریخی دادرس در اهواز از دو هفته گذشته […]