آیا جمعیت ایران در آستانه سالخوردگی است؟


ارسال شده توسط:

به گزارش اقتصادنیوز؛ بر اساس آمارها نرخ رشد جمعیت کمتر از ۱۵ سال در سال ۱۴۲۰ منفی ۰٫۲۲ درصد پیش بینی […]