بیش ترین جمعیت سالمندان در کدام استان ساکن اند؟


ارسال شده توسط:

به گزارش اقتصادنیوز، جمعیت ایران در حالی اکنون جمعیت جوانی گزارش می شود که جمعیت کشور در حال رفتن به سمت […]