پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس هواپیمایی هما با حضور رئیس جمهور


ارسال شده توسط:

مراسم پنجاه و پنجمین سالگرد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) امروز چهارشنبه ۵ اسفند با حضور حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان، […]