خشک شدن هامون، بیکاری و مهاجرت اجباری ساکنان سرزمین رستم دستان


ارسال شده توسط:

کوچ اجباری مردم سرزمین حماسه های رستم دستان به دور دست ها باعث شده تا در بیشتر کوچه پس کوچه های […]

چاپ تقویم «پلنگ ایرانی» برای ساکنان زیستگاه های پلنگ


ارسال شده توسط:

دوربین گذاری در زیستگاه های حیات وحش در کنار نتایج علمی و تحقیقاتی می تواند اهداف عمومی و اجتماعی مهمی را […]