سایه تهدید بی پولی روی سر بافت های تاریخی


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید بنایی گفت: در لزوم واگذاری عملیات مرمت و احیاء بناهای تاریخی به بخش های غیردولتی نمی […]

سایه تروریسم و سوانح هوایی بر گردشگری اروپا


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مقامات گردشگری و مدیران خطوط هوایی اروپا با توجه به چند اتفاق تروریستی و حوادث هوایی با […]

هتل آسمان، سایه اش را از سر مجموعه زندیه کم کرد


ارسال شده توسط:

طبقات اضافی هتل ۱۸ طبقه آسمان که ثبت جهانی مجموعه تاریخی کریمخانی را با مشکل مواجه کرده بود روز جمعه با […]

افزایش تعداد گردشگران ورودی؛ در سایه حرکت هماهنگ و به هم پیوسته تمام ارکان گردشگری


ارسال شده توسط:

مقاصد گردشگری از شبکه ای به هم پیوسته از خدمات گردشگری شکل گرفته اند. استاندارد و کیفیت این خدمات حرف اول […]