درخت سبز کیش

درخت سبز کیش


ارسال شده توسط:

درخت سبز، کهنسال‌ترین درخت لور یا انجیر همان انجیر معبد در جزیره کیش است و چیزی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ سال […]