اسکان بیش از ۱۳ میلیون مسافر نوروزی در ستادهای اسکان آموزش و پرورش


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا؛ «فرشید سیاری» گفت: تا روز پنجشنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۵، ۱۳ میلیون و ۴۴ هزار و ۱۰۰ […]