در ستایش ۲۸ فروردین؛ روز بزرگداشت چهارمحال و بختیاری


ارسال شده توسط:

استان چهارمحال و بختیاری، قلمرو سیاسی کوه های رنگی در ایران است؛ سرزمین سبزکوه، زردکوه و سفیدکوه؛ سرزمین آبشار عشق و […]

جاذبه های گردشگری، مردم و امنیت ایران قابل ستایش است


ارسال شده توسط:

تئودور هاینریچ گردشگر سوئدی در سفر به ایران به روستای بالاجاده آمد و از جاذبه های گردشگری این روستا دیدن کرد. […]