اولین اختراع ایرانیان در سدسازی در انتظار ثبت جهانی


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرهاد نظری گفت: برای سال های آینده پرونده دو سد «کریت» در طبس و «کُبار» قم را […]