آغاز همایش سران عشایر کشور در آبادان


ارسال شده توسط:

فرمانده سپاه ولیعصر استان خوزستان در این همایش گفت: ما باید با حفظ اتحاد از شاکله نظام مقدس جمهوری اسلامی در […]