مجن، شهری پلکانی با خانه هایی سرخ رنگ


ارسال شده توسط:

مجن، منطقه ای تاریخی است که در دامنه کوه های البرز واقع شده و به دلیل برخورداری از ویژگی های منحصر […]

از مریخی های سرخ تا اورست شنی


ارسال شده توسط:

بلندترین ارتفاعی که برای این هرم های ماسه بادی در وسعتی به مساحت حدود ۱۰ هزار کیلومتر مربع ثبت شده، ۵۲۰ […]