شناسایی ۱۲۰ اثر ۵ هزار ساله در دهستان سردشت


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، سمیه پودات سرپرست گروه باستان شناختی این منطقه هدف از این بررسی […]