کاشی های تاریخی سرقتی تهران در موزه لوور چه می کنند؟


ارسال شده توسط:

موزه ی لوور چند ماه است بخش «اسلامی ایرانی» خود را با کاشی های تاریخی مربوط به شهرها و دوره های […]