حضور سرمایه گذاران هوایی ۲۰ کشور جهان در تهران


ارسال شده توسط:

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: صبح فردا ۲۸ شهریورماه نمایندگان و سرمایه گذاران ۲۰ کشور جهان در اجلاس کاپا […]