Gemstones - Most popular Sri Lankan Souvenirs

سوغاتی های برتر سری لانکا


ارسال شده توسط:

سری لانکا بهشت افرادی است که اهل خرید سوغاتی هستند. این مکان زمانی نزد هندی ها برای فروش لباس معروف بوده […]

10 محل برتر سری لانکا که باید دید

۱۰ محل برتر سری لانکا که باید دید


ارسال شده توسط:

شاید سریلانکا جزیره کوچکی در اقیانوس هند باشد، ولی این تنها نکته کوچک در مورد آن است. این کشور که در گذشته […]