برگزاری ‘سمپوزیوم مدیریت منابع آب’ با همکاری متخصصان ایران و بریتانیا


ارسال شده توسط:

در پی چند سال وقفه بر اثر تحریم های هسته ای، همکاری های علمی ایران و بریتانیا با همکاری در زمینه […]