سنگال به دنبال تبادل گردشگر با ایران است


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، ‘باباکار با’ در دیدار با جوانان عضو اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: حدود ۶۰ […]