راز سنگفرش های پهلویِ خیابان سی تیر!


ارسال شده توسط:

پیمانکار شهرداری با مجوز راهبری از ابتدای نوروز عملیات سنگفرش کردن خیابان سی تیر را در دستور کار خود قرار داد. […]

بافت های تاریخی شهر تهران باید سنگفرش شود


ارسال شده توسط:

رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی که پیش از ظهر […]

سنگفرش دوره پهلوی در خیابان ۳۰ تیر کشف شد


ارسال شده توسط:

آرش منظم معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۲ با بیان این مطلب گفت: در جریان عملیات عمرانی در خیابان ۳۰ […]