۸ بازار جهانی که برای خرید سال نو عالی هستند


ارسال شده توسط:

در هر فصلی که باشید، هیچ وقت برای خرید سال نو، زود نیست. اگر به دنبال برنامه ریزی برای سفری خارجی […]

Gemstones - Most popular Sri Lankan Souvenirs

سوغاتی های برتر سری لانکا


ارسال شده توسط:

سری لانکا بهشت افرادی است که اهل خرید سوغاتی هستند. این مکان زمانی نزد هندی ها برای فروش لباس معروف بوده […]

چرا چمدانی پر از سوغاتی تنها ره آورد برخی گردشگران از سفر است؟


ارسال شده توسط:

نمی شود مسافر باشی و در طول سفر فکر خرید به سرت نزند. نه فقط در طول سفر حتی پیش تر […]