دامنه های قلۀ ۴ هزار متری شاهوار پس از باران بهاری


ارسال شده توسط:

قله ۴ هزار متری شاهـوار نماد با عظمت منطق شاهرود است. شاهوار بلندترین قله شمال شرق ایران و رشته کوه البرز […]