سد شاه عباسی طبس نازک ترین سد جهان


ارسال شده توسط:

کمتر کسی پیدا می شود که از جاذبه های تاریخی طبس شنیده باشد و نام طاق شاه عباسی به گوشش نخورده […]

آگاه سازی؛ شاه کلید حفاظت از یخچال های طبیعی ایران


ارسال شده توسط:

در همین راستا و برای آگاهی از وضعیت یخچال های طبیعی ایران گفت و گویی با ابوالفضل زمانی دبیر بخش حفاظت […]