به کجا چنین شتابان!


ارسال شده توسط:

در حال حاضر سالانه حدود ۱۷ هزار نفر در جاده های کشور جان خود را از دست می دهند که البته […]