ثبت پنج اثر طبیعی آذربایجان شرقی در فهرست میراث ملی


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، فرزین حق پرست گفت: پنج اثر طبیعی […]

عمان، شن های شرقی برای گردشگری


ارسال شده توسط:

گردشگری اجتماع محور می تواند یک مفهوم کلیدی برای کوشش عمان به پیشبرد توسعه قالب های پایدار گردشگری در مقابل گردشگری […]