ششمین رام قطار شهرى وارد تبریز شد


ارسال شده توسط:

داود بهرا ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یک رام قطار شهرى شامل پنج واگن وارد […]