افزایش ۳۰ درصدی نرخ بلیت شناورهای مسافری از سال ۹۵


ارسال شده توسط:

رئیس اتحادیه شرکت های حمل و نقل دریایی بار و مسافر  گفت: یکی از پرترددترین منطقه برای مسافرت های دریایی در […]