بازدید گردشگران ژاپنی از شهر سوخته سیستان و بلوچستان


ارسال شده توسط:

[ad_1] آن طور که ایرنا به نقل از مدیر پایگاه جهانی شهرسوخته، روح الله شیرازی خبر داد: ۹ نفر از گردشگران […]