شوک انفجار به گردشگری ترکیه


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، در حالیکه گردشگری ترکیه سال گذشته به لطف حضور پرتعداد گردشگران روس و آلمانی توانست ششمین مقصد […]