روز جهانی بناهای تاریخی، فرصتی طلایی برای شناساندن شکوه ایرانی


ارسال شده توسط:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، در متن این پیام آمده است: «بناها و محوطه های تاریخی» امسال در حالی پاسداشت […]