کشف بقایایی از عصر مفرغ قدیم و نوسنگی در تپه شیرتل


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محمدرضا عسکری سرپرست هیات کاوش تپه شیرتل شهرستان الوند گفت: همزمان با […]