ماجرای توقف قطار برای نماز صبح و فحاشی مسافر به رئیس قطار!


ارسال شده توسط:

روز یکشنبه خبری با عنوان «تخلف یک قطار مسافری در توقف قانونی برای نماز صبح» در رسانه های مختلف منتشر شد […]

کنفرانس بین المللی ترافیک تهران صبح سه شنبه آغاز می شود


ارسال شده توسط:

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در آستانه برگزاری «پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک» […]