جزئیات طرح «صد هتل، صد کسب و کار»


ارسال شده توسط:

غلامحیدر ابراهیم بای سلامی درباره ایده طرح «صد هتل، صد کسب و کار» گفت: از آن جا که سازمان تامین اجتماعی […]