پیشنهاد صرب ها برای برگزاری تورهای مشترک گردشگری با ایران


ارسال شده توسط:

به گزارش ایرنا، دو طرف در این دیدار درباره راه های گسترش همکاری ها و سرمایه گذاری بین شهر پانچوا و […]