نقاط ضعف و قوت گردشگری ایران از نگاه تورگردانان بین المللی


ارسال شده توسط:

گردشگری کلیدواژه این روزهای کشور و یکی از مهم ترین صنایع برگزیده جهان در سال های اخیر است و هر روز […]

ضعف در برنامه ریزی گردشگری و فرصتی که از دست رفت


ارسال شده توسط:

به گزارش دنیای سفر؛ در این ملاقات رییس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی ایران گفت: رسانه ها […]