تبدیل معدن نمکی طغرود به سایت گردشگری


ارسال شده توسط:

به گزارش «ایسنا» عیسی رضایی با بیان این مطلب گفت: «این اثر طبیعی قبلا معدن بوده و با مجوز صنعت و […]