معمای سکه های طلای بیزانس در قلعه بختک


ارسال شده توسط:

معمایی که حل آن منشا و دلیل وجود این سکه های طلایی دوران ‘کنستانتین دهم’ و ‘رومانوس چهارم’ در این قلعه […]