نمایش ظروف مخازن کاخ نیاوران


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی-تاریخی نیاوران ظروف موجود در مخازن کاخ اختصاصی نیاوران برای نخستین بار از مخازن این کاخ […]

نمایشگاه ظروف سلطنتی و عکس در کاخ موزه سبز سعدآباد


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا، به مناسبت روز جهانی موزه ها در ۲۹ اردیبهشت ماه و هفته میراث فرهنگی مجموعه فرهنگی تاریخی […]