بی توجهی گنجینه آب سازمان آب و برق خوزستان به پل تاریخی کوت عبدالله!


ارسال شده توسط:

یک دوستدار میراث فرهنگی در گفت و گو با دنیای سفر گفت: پل تاریخی کوت سید صالح از آثار تاریخی شهرستان […]