غفلت عجیب اقتصاد ایران از گردشگری


ارسال شده توسط:

یکی از فعالیت های درآمدزا در هر کشوری می تواند گردشگری باشد. این حوزه یکی از بخش هایی است که با […]

ارمغان ماراتن عجیب در کویر لوت


ارسال شده توسط:

این ماراتن در اروپا با عنوان «راه ابریشم ایران» شناخته می شود که هدف اصلی آن به اجرا گذاشتن یک مسابقه […]