عدم عضویت در شبکه رزرواسیون؛ حلقه مفقوده گردشگری و هتلداری ایران


ارسال شده توسط:

محسن قریب، مدیرعامل سابق و عضو هیئت مدیره گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی با اشاره به اهمیت نقش گردشگری در […]

عضویت در انجمن جهانی کوهستان، فرصتی برای رونق گردشگری


ارسال شده توسط:

علی شادلو که نخستین دوره‌  رسمی آموزش راهنمایان کوهستان را در ایران با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و فدراسیون […]