ایران برای هر سلیقه و علاقه، جاذبه ای دارد


ارسال شده توسط:

خبرنگار روزنامه آلمانی فرانکفورتر سایتونگ: نظر جنابعالی در مورد بهبود کیفیت زیرساخت ها چیست این زیرساخت ها در چه زمینه هایی […]