علمک های گاز مانع ثبت جهانی ابیانه


ارسال شده توسط:

سید احمد نجیبی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: ثبت جهانی روستای ابیانه مستلزم رعایت اصولی نصب […]