عمر خیام همنشین مختومقلی شد


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیکره حکیم ایرانی همزمان با عید سعید فطر در میدان و پارک عمومی مقابل دانشگاه دولتی شهر […]

فضای سبز عمر زنان را افزایش می دهد


ارسال شده توسط:

به گزارش ایرنا، مطالعات موسسه ملی علوم بهداشت محیط زیست نشان می دهد، میزان مرگ و میر زنانی که در اطراف […]

عمر هنر ۴۰۰۰ ساله «شیشه» ترک برداشت


ارسال شده توسط:

داستان هنرهای بومی استان تهران، حکایتی است آکنده از تلخی ها و شیرینی ها، فرازو فرود هنر صنایع دستی در خطه […]