«عموخیاط»؛ معلمی که شما را ۴۵ ساعته باسواد می کند


ارسال شده توسط:

«عمو خیاط» اعتقاد دارد، اعتقادی که او را از پایتخت به دوردست ترین نقاط کشور می کشاند. نقاطی که فقر در […]