عواید گردشگری دماوند به جیب تهرانی ها می رود


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی حیدرزاده ضمن خبر دادن از ساماندهی قله و با تاکید بر اینکه از شهر رینه برای […]